(Empty)
          Book   CD/DVD   All
 
   
     
F. Y.
GRID VIEW LIST VIEW
PREVIEWTITLEAUTHOREDITIONPRICEDISCOUNT (%)PAGESTYPEBUY
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I DR A V KASTURE, DR SG WADODKAR, Fifth 170 10202

PHARMACEUTICS I DR PV KASTURE, DR SA HASAN, DR SR PARAKH, MR SB GOKHALE, Twenty Third 200 10257

PHARMACOGNOSY AP PUROHIT, DR C K KOKATE, SB GOKHALE, Thirty Eight 265 10238

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY DR YOGESH KULKARNI, MR CHAUDHARI, SB GOKHALE, Thirty Three 70 10205

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY DR A V YADAV, DR SB BHISE, Twenty Seventh 150 10202

HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY PHARMACY DR A V YADAV, DR SB BHISE, Fifteenth 70 10159

COCISE INORGANIC PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I DR B S KUCHEKAR, DR KR MAHADIK, Sixteenth 135 10151

PRACTICAL PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I DR A V KASTURE, DR SG WADODKAR, Twenty 55 1082

PRACTICAL PHARMACEUTICS I DR PV KASTURE, DR SR PARAKH, SA HASAN, SB GOKHALE, Twenty Second 45 1085

PRACTICAL BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY MR RR KALE, MRS SR KALE, Twenty Sixth 70 1086

PRACTICAL HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY MRS SHRADDHA R KALE, SHRI RAJENDRA R KALE, Seventh 100 10114

PRACTICAL PHARMACOGNOSY DR C K KOKATE, MR SB GOKHALE, Eighteenth 90 10107

RAPIDEX PHARMACEUTICS II DR A PAWAR, Third 110 10128

PHARMACEUTICAL INORGANIC CHEMISTRY DR KISHOR S JAIN, MRS PRATIBHA V BHAWAR, DR PANKAJ B MINIYAR, Third 110 10140

DOSAGE FORM DESIGN SUJIT S KAKADE, TRUSHA Y PUTTEWAR, PRASHANT H KHADE, Second 145 10182

ANATOMY PHYSIOLOGY AND HEALTH EDUCATION M S BURKUL, DR S B BHISE, DR A V YADAV, Eleventh 220 10256

PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE SHYAM CHANDAK, Second 175 10206

REMEDIAL MATHEMATICS P K SHARMA, First 330 10393

PHARMACEUTICAL ANALYSIS PRACTICAL BOOK DR. SURESH M. JAIN, DR. VANDANA B. PATEL, First 100 0110

PRACTICAL MANUAL OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I G D GUPTA , SHAILESH SHARMA, BALJEET SINGH, Second 80 1088

PRACTICAL MANUAL OF PHARMACEUTICS I G D GUPTA , SHAILESH SHARMA, NEELAM SHARMA, Third 65 1068

PRACTICAL MANUAL OF PHARMACOGNOSY SHAILESH SHARMA, NAVJIT KAUR, G D GUPTA , Third 60 1062

PRACTICAL MANUAL OF BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY G D GUPTA , SHAILESH SHARMA, Second 80 1086

PRACTICAL MANUAL OF PHARMACOLOGY ANMD TOXICOLOGY G D GUPTA , SHAILESH SHARMA, HARSIMRAN SINGH, Second 50 1048

PHARMACEUTICAL INORGANIC CHEMISTRY SIMPLIFIED DR. K. S. JAIN, DR. P. B. MINIYAR, DR. K. ILANGO, First 110 10136

12
 
Copyright © Pragati Books 2012. All rights reserved.